Informacija za javnost o aktivnostima na legalizaciji objekata na području općine Kakanj: Za 2 mjeseca nadležnoj službi Općine Kakanj podneseno 136 novih zahtjeva za legalizaciju

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon nedavno usvojene Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata ZDK („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 18/19 od 07.10.2019. godine), Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj zaprimila je 136 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i bespravnih zahvata, zaključno sa 08.01.2020. godine, od čega se 20% odnosi na vikend naselje Ponijeri.

Shodno donesenoj Odluci o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata Skupštine ZDK, Općinsko vijeće Kakanj je na svojoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, usvojilo Odluku o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj. Njen primarni zadatak jeste rasterećenje nadležne službe, tako da u tom pogledu općinski službenici i članovi Komisije ulažu maksimalne napore s ciljem blagovremenog postupanja i rješavanja po podnesenim zahtjevima za legalizaciju.

Informacija o cijeni legalizacije

U cilju veće informisanosti javnosti, izdvajamo pregled troškova neophodnih za legalizaciju, čija visina zavisi od više faktora, pri čemu svakako treba istaći namjenu objekta i njegovu površinu. Tako za vikend objekte, odnosno kuće za odmor troškovi legalizacije iznose cca 800 KM, na što treba dodati varijabilne troškove (projekat izvedenog stanja, promjenu namjene zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa). Napominjemo da se za vikend objekte izgrađene na Ponijerima ne plaća naknada za rentu

S druge strane, za objekat prosječne površine 100m2 u urbanom dijelu troškovi legalizacije iznose oko 3.000 KM, što uključuje:

1. Taksu na zahtjev za legalizaciju (100,00 KM),
2. Taksu na uvjerenje za privremeni priključak električne energije (30,00 KM),
3. Naknadu za legalizaciju (200,00 KM),
4. Naknadu za rentu 15 KM/m2 (1.500 KM),
5. Uređenje gradskog građevinskog zemljišta 5,25 KM/m2 (525,00 KM),
6. Promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, npr. njiva 4. klase 2,57 KM/m2, parcela 300,00 m2 (771,00 KM),
7. Projekat izvedenog stanja – cca jedinična cijena 5-10 KM/m2 (750 KM),
8. Izvještaj o geomehaničkim i inženjersko-geološkim karaktersitikama tla (cca 250 KM),
9. Prethodnu elektroenergetska saglasnost (58,50 KM),
10. Saglasnost „BH Telecoma“ (21,27 KM),
11. Saglasnost JP „Vodokom“ (35,10 KM),
12. Kopiju katastarskog plana (11,00 KM),
13. Prepis posjedovnog lista (8,00 KM),
14. ZK izvadak (10,00 KM),
15. Kantonalna administrativna taksa na zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (10,00 KM).

Uzimajući u obzir sve navedeno, možemo zaključiti da se svijest građana o benefitima i nužnosti zakonskog i institucionalnog rješavanja u vezi sa njihovim objektima postepeno podiže na stepen više, što svakako doprinosi sveopštoj pravnoj sigurnosti i vladavini prava, te harmonizaciji urbanističke slike našeg grada.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin