Investiraj u Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Spisak naknada

Odluke o lokalnim taksama i nakanadama

Odluka o administrativnim taksama:

 1. SNOK-4-10
 2. SNOK-3-11 
 3. SNOK-11-13
 4. SNOK-10-15
 5. SNOK-7-17

Odluka o građevinskom zemljištu:

 1. SNOK-8-13
 2. SNOK-12-13

Odluka o komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje:

 1. SNOK-2009
 2. SNOK-11-13-1 

Odluka o komunalnom redu:

 1. SNOK-9-13
 2. SNOK-5-15
 3. SNOK-3-17
 4. SNOK-6-20

Odluka o naknadama za vatrogastvo:

 1. SNOK-6-13
 2. SNOK-11-14
 3. SNOK-12-17
 4. SNOK-4-20

Odluka o nerazvrstanim cestama:

 1. Službene novine Općine Kakanj 7-2016-20-28
 2. Službene novine Općine Kakanj 4 2017-24

Odluka o taksama na istaknutu firmu:

 1. Službene novine Općine Kakanj 11 2016-13-22
 2. Službene novine Općine Kakanj 3 2017-4
 3. Službene novine Općine Kakanj 3 20-9-10

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin