Ispravljena još jedna nepravda prema Kaknju: U kakanjskom budžetu uskoro dodatnih 425.000 KM od raspodjele PDV-a

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon reakcija, došlo je do promjene načina izračuna raspodjele PDV-a prema općinama. Naime, jedan od kriterija za dodjelu prihoda od PDV-a općinama je kriterij indeksa razvijenosti. Porezna uprava F BiH nedavno je dostavila nove podatke Federalnom ministarstvu finansija o porezu na dohodak i porezu na promet, a koji se koriste pri izračunu indeksa razvijenosti.

Na osnovu toga došlo je do povećanja procentualnog učešća Općine Kakanj s dosadašnjih 1,524 % na 1,9 %.

Općina Kakanj tako očekuje porast prihoda od raspodjele PDV-a, a prema informacijama, koje još nisu zvanično potvrđene, Kakanj će u ovoj godini dobiti dodatnih 425.000 KM.

Kriteriji na osnovu kojih se vrši raspodjela prihoda od PDV-a prema općinama su broj stanovnika, površina, broj učenika u osnovnom obrazovanju i indeks razvijenosti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin