Izvještaj o aktivnostima zimske službe

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tokom protekle noći zimska služba “Trgošpeda” intervenirala je na svim ugovorenim pravcima na području Kaknja, a intervencije se realiziraju i jutros.

Zimska služba “Vodokoma” intervenirala je na uzbrdicama u gradskom području, trotoarima, mostovima i prilazima Domu zdravlja, te na drugim mjestima na kojima se bilježi velika frekvencija kretanja ljudi.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj,

032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

061/ 326 888 – Kontakt telefon za puteve koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom i za nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza.

Općina Kakanj nadležna je za gradske i prigradske putne pravce, te lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin