Izvještaj sa 2. sjednice Predsjedništva Vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju drugu sjednicu.

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva.

Prije nego što se pristupilo raspravi o tačkma dnevnog reda Predsjedništvo je razmotrilo i predstavke koje su u međuvremenu pristigle u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća te razmotrilo i nastavak rada Predsjedništva: 

a)    Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Predsjedništvo je ovaj zahtjev uvrstilo u dnevni red kao prvu tačku.

b)    Molba Re-Al Companiy doo za smanjenje fiksnog dijela zagrijavanja prostora je proslijeđen Skupštini JP Grijanje na dalje postupanje.

c)    Obavijest JP Grijanje o prestanku sezone grijanja 2019/2020 je primljen k znanju.

d)    Inicijativa Administrativne komisije Predstvaničkog doma Parlamenta F BiH za smanjenje naknada vijećnika koje nemaju karakter plaća na simbolične iznose od 1 KM je primljena k znanju.

e)    Zahtjev za pomoć Medžlisa Islamske zajednice Kakanj je upućen općinskom načelniku i nadležnim službama na dalje razmatranje i postupanje. 

 

f)     Dogovor oko nastavka rada Predsjedništva ili Vijeća

Predsjedništvo je zaključkom odlučilo da je ovo ujedno o njegova  posljednja sjednica, ukoliko se nastavi sa popuštanjem mjera zabrane, opreza i predostrožnosti Federalnog štaba  civilne zaštite, te da će se početkom 6. mjeseca, ponovo ističući ukoliko okolnosti izazavane pandemijom budu dopuštale, planirati i redovna 40. sjednica Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen je bez rasprave, izvjestilac po svim tačkama dnevnog reda bio je općinski načelnik.

Dnevni red:

1. Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Nakon rasprave Predsjedništvo se izjasnilo zaključkom da se daje saglasnost Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec mart i april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

2.    Nacrt odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.

3.    Nacrt odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji po ovim tačkama dnevnog reda nije niko učestvovao i Predsjedništvo je nacrte usvojilo zaključcima jednoglasno. Rok javne rasprave po ovim nacrtima bit će 30 dana, počevši od 08.05.2020. do 08.06.2020.godine, a nosilac aktivnosti bit će Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. 

 4.    Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji su učestvovali: Ivica Petrović, Slaven Katičić, Elevedin Delić, Eldin Mijoč, Džemal Bečirhodžić i Rešad Merdić.
Nakon diskusije Program je usvojen uz izmjenu da prvobitni rok za podnošenje zahtjeva za animalnu proizvodnju (tačka 2.) 
28.08.2020. skraćen je na 31.07.2020.godine. 

 5. Prijedlog odluke o mjerama i kriterijima za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa

6.   Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja općinske takse na istaknutu firmu na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

  7.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade na ime korištenja javne površine na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U okviru seta ovih tačaka koje su se odnosile na konkretne mjere pomoći privredi Kaknja, općinski načelnik je  dao kratki ekspoze  o poduzetim mjerama zaštite na području općine Kakanj od početka proglašenja epidemije do danas. U diskusiji je učestovao Džemal Bečirhodžić, a nakon diskusije sve su odluke usvojene jednoglasno.

 8. Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić. Nakon diskusije Odluka je usvojena jednoglasno.  

 9. Prijedlog odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje komunalnih  usluga zajedničke komunalne potrošnje u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

10.    Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
 U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

Sjednica se završila u 10:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin