Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće Kakanj na sjednici održanoj 28.1.2021. godine donijelo je Zaključak broj: 01/1-3-8/21 kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Kakanj, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu.  

Rok javne rasprave po Nacrtu Budžeta Općine Kakanj i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu utvrđuje se u trajanju od 15 dana, počevši od 28.1.2021. godine do 11.2.2021. godine.

Za nosioce aktivnosti provođenja javne rasprave određuju se: Općinski načelnik, Služba za finansije  i Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice.

Svi učesnici u postupku javne rasprave, u navedenom roku, svoje primjedbe, mišljenja i sugestije, u pisanoj formi mogu dostaviti Službi za finansije Općine Kakanj putem prijemne kancelarije Općine ili elektronski putem e-maila:  opcinaka@bih.net.ba.  

Centralna javna rasprava će biti održana u zgradi Općine, u sali Općinskog vijeća, a ista će se održati u dva termina:

3.2.2021. godine (srijeda) u 13,00 sati za predstavnike mjesnih zajednica.

4.2.2021. godine (četvrtak) u 13,00 sati za građane, predstavnike političkih partija, predstavnike NVO i sve druge zainteresirane.

Skup će biti održan uz strogo poštivanje naloženih mjera zaštite od širenja koronavirusa.

Kontakt osoba za provođenje javne rasprave je Džihad Berbić – Služba za finansije (tel. 032/771-806) i Enver Kusić – Stručna služba za poslove Općinskog načelnika (tel. 032/555-301).

Materijali o kojima se vodi javna rasprava mogu se vidjeti klikom na naslove:

Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin