Javni poziv nevladinim organizacijama/organizacijama civilnog društva/za predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata koji će se finansirati iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline na području Općine Kakanj za 2019. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljujemo Javni poziv nevladinim organizacijama/organizacijama civilnog društva/za predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata koji će se finansirati iz Programa utroška
namjenskih sredstava za zaštitu okoline na području Općine Kakanj za 2019. godinu.

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin