Javni poziv: Općinski podsticaj za nabavku mašina i opreme za prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede za pravna lica (za otkupljivače tržnog viška poljoprivrednih proizvoda)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za nabavku  mašina i opreme za prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede za pravna lica (za otkupljivače tržnog viška poljoprivrednih proizvoda)

Pozivaju se pravna lica registrovana na području općine Kakanj i koja se bave otkupom tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda na području općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku  mašina i opreme za prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede.

Pravo na podsticaj imaju pravna lica registrovana na području općine Kakanj i koja imaju organizovani otkup tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda na području općine Kakanj, da su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u Općini Kakanj i da u 2019. godini nabave nove mašine i drugu opremu neophodnu za registrovanu djelatnost.

Zainteresovana pravna lica prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku  mašina i opreme za prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede,
  2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata  izdatu od nadležne općinske Službe u 2019.godini,
  3. Rješenje o registraciji pravnog subjekta,
  4. Uvjerenje iz Porezne uprave da pravno lice nema obaveza po osnovu poreza,
  5. Dokaz o kupovini mašina i druge opreme (faktura i fiskalni račun na ime kupca),
  6. Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 27.9.2019. godine.

Zahtjev se može preuzeti na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin