Javni poziv: “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”, rok za prijave 7.6.2019.godine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat  “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za  2019. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju registrovana pravna i fizička lica (osnovno zanimanje) osim trgovine, ugostiteljstva i poljoprivrede, koja redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i čiji godišnji promet ne prelazi 100.000,00 KM, a mašine  i drugu opremu su nabavili u 2019. godini.

Sufinansiranjem troškova nabavke novih mašina i druge opreme nastoji se pružiti podrška registrovanim poduzetnicima i obrtnicima sa područja općine Kakanj, a u svrhu razvoja poduzetničke inicijative, povećanja kvaliteta proizvodnje, proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih.

Podsticajna sredstva iznose 50% od vrijednosti nabavke, a maksimalan iznos podsticaja je do 5.000,00 KM.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Kratak opis budućih poslovnih aktivnosti;
  3. Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. odnosno rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti;
  4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
  5. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu/finansijski izvještaj za 2018. godinu – GPD 1051 i SPR 1053;
  6. Račun za nabavku mašine ili druge opreme iz 2019. godine (faktura uz fiskalni račun);
  7. Obrazac JS3100 za prijavljene novouposlene radnike (nije obavezan dokument).

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 07.06.2019. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

  Prednost pri odobravanju podsticajnih sredstava imaju poslovni subjekti koji su u tekućoj godini u cilju proširenja svojih poslovnih aktivnosti zaposlili radnika i u prethodnim godinama nisu koristiti podsticajna sredstva namijenjena za ovaj Projekat.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin