JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku i instaliranje sistema za navodnjavanje “kap po kap“ za proizvođače zelenog feferona

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pozivamo proizvođače zelenog feferona sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku i instaliranje sistema za navodnjavanje “kap po kap“.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači zelenog feferona sa područja općine Kakanj koji u 2019. godini imaju zasnovanu proizvodnju zelenog feferona na vlastitom imanju ili u zakupu i da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata kao nosioci gazdinstva,  te da imaju potpisan Ugovor o organizovanom otkupu ploda zelenog feferona za 2019. godinu.  Nabavka sistema za navodnjavanje „kap po kap“  u 2019. godini  se dokazuje računima o kupovini (faktura i fiskalni račun na ime kupca).

Iznos podsticaja je:

  • 45% vrijednosti nabavljenog sistema za navodnjavanje „kap po kap“za  korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
  • 30% vrijednosti nabavljenog sistema za navodnjavanje „kap po kap“ za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost.

Proizvođači zelenog feferona koji su ostvarili općinski podsticaj za nabavku sistema za navodnjavanje „kap po kap“ u 2018. godini, ne mogu ostvariti pravo na podsticaj po istoj namjeni u 2019. godini.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe

     prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u

     2019. godini;

  • Kopija Ugovora o otkupu ploda zelenog feferona iz 2019.godine;
  • Porezna faktura o nabavci sistema za navodnjavanje „kap po kap“ (član 107. Pravilnika

     o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05,

     21/06, 60/06, 6/07,  100/07, 35/08 i 65/10) uz fiskalni račun – original ili ovjerena

     kopija;

  • Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljeni sistem za navodnjavanje neće biti

     prodan ili otuđen u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja;

  • Kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 09.07.2019. godine. 

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin