Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast ovčarstva i kozarstva

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast ovčarstva i kozarstva

Pozivamo uzgajivače ovaca i koza sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za ovčarstvo i kozarstvo, a shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu.

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju uzgajivači ovaca i koza koji ispunjavaju slijedeće uslove:

      –   da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2019.god.

–   da u vlastitom stadu imaju 20-49 odraslih ovaca, odnosno 10-24 odraslih koza,

Podsticaj  iznosi:

  • 15,00 KM/grluza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
  • 10,00 KM/grlu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdate u 2019.godini,
  • potvrdu da su grla obilježena i upisana u jedinstveni Registar domaćih životinja u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja,
  • potvrda veterinarske stanice da su provedene obavezne mjere,
  • rješenje o obavljanju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti,
  • potvrda o aktivnom bankovnom računu ili kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 7.6.2019.godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin