Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene-otkupljene količine ploda zelenog feferona

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene-otkupljene količine ploda zelenog feferona

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače zelenog feferona sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proizvedene-otkupljene količine zelenog feferona u 2019. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji imaju zasnovanu proizvodnju zelenog feferona na vlastitom imanju ili u zakupu i da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata kao nosioci gazdinstva.

Kriterije koje mora ispuniti podnosilac zahtjeva za dobijanje novčanog podsticaja  za predate količine ploda zelenog feferona su:

 • da podnosilac zahtjeva  ima zasnovanu proizvodnju zelenog feferona na vlastitom imanju ili u zakupu na području općine Kakanj,
 • da ima potpisan Ugovor o otkupu ploda zelenog feferona za 2019.godinu.

Podsticaj  iznosi:

 •  0,09 KM/kg za korisnike koji su registrovali  poljoprivrednu  djelatnost (sam. poljoprivrednici),
 •  0,06 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u RPG i RK  od općinske službe prema mjestu prebivališta
 • (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2019.godini,
 • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2019. godinu sa upisanim zasadom zelenog feferona,  izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata,
 • kopija Ugovora sa otkupljivačem ploda zelenog feferona za 2019. godinu,
 • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
 • dokaz o predatoj količini ploda zelenog feferona (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača za kojeg  je dostavljen Ugovor),
 • kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 4.10.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin