Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat “Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu, broj: 01/1-40-135/20 od 10.06.2020. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat

“Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Pozivaju se poslovni subjekti, koji upošljavaju osobe sa invaliditetom (preko 50% invalidnosti) sa područja Općine Kakanj, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat “Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Podsticajna  sredstva  za  zapošljavanje  osoba  za  invaliditetom  namijenjena  su za  sufinansiranje

nabavke   repromaterijala   neophodnog   za   registrovanu   djelatnost, te režijske i druge kancelarijske troškove.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
  4. Potvrda o stepenu invalidnosti za vlasnika ili za uposlene osobe;
  5. Broj tekućeg računa kod poslovne banke.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem prijemne kancelarije Općine Kakanj ili poštom na adresu Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj, sa naznakom „Prijava na Javni poziv “Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 10.07.2020. godine.

Komisija će nakon pregleda pristiglih prijava na osnovu utvrđenih kriterija sačiniti rang listu prijavljenih poslodavaca. Prednost pri odabiru korisnika će imati proizvodne djelatnosti, te poslodavci koji zapošljavaju veći broj osoba sa invaliditetom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin