Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat “Sufinansiranje zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu, broj: 01/1-40-135/20 od 10.06.2020. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat  “Sufinansiranje zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”

Pozivaju se poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj, koji su u 2020. godini zaposlili radnike ili imaju potrebu za zapošljavanjem istih, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava, projekat “Sufinansiranje zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”.

Projektom “Sufinansiranje zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj” predviđeno je sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba koji su na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj najmanje tri mjeseca.

Korisnici predmetnog podsticaja su poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj (osim trgovine i ugostiteljstva), koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i čija je obaveza zapošljavanje radnika na period od 12 mjeseci. Općina Kakanj će sufinansirati 50% minimalne bruto plaće FBiH, a maksimalno do 325,00 KM/mjesečno u trajanju od 6 mjeseci, a poslodavac 50%.  Obaveza poslodavca je i da preostalih 6 mjeseci finansira bruto plaću zaposlenika u punom iznosu.

U skladu sa finansijskim mogućnostima poslodavac može isplaćivati i veći iznos od gore utvrđenog iznosa.

Poslovnom subjektu se po Programu mogu odobriti podsticajna sredstva za zapošljavanje 1 (jednog) radnika. Ukoliko se na javni poziv ne prijavi dovoljan broj poslovnih subjekata, prijavljenim subjektima se mogu odobriti podsticajna sredstva namijenjena za zapošljavanje više od 1 (jednog) radnika.

Zainteresovani poslovni subjekti uz prijavu na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
  4. ovjerenu izjavu: – da neće (ponovo) zaposliti osobu koju je otpustio u prethodnih 6 mjeseci; – da će zadržati postojeći broj radnika uvećan za broj primljenih radnika u narednih 12 mjeseci; – da u posljednjih 6 mjeseci nije smanjivao broj radnika.
  5. broj tekućeg računa kod poslovne banke;
  6. obrazac JS3100 za prijavljene novouposlene radnike uz dokaz da se lice do momenta zapošljavanja nalazilo na evidenciji Biroa za zapošljavanja (poslovni subjekte koji tek planiraju zapošljavati radnike, navedenu dokumentaciju će naknadno dostaviti).

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaje se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 24.07.2020. godine.

  Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin