Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu, broj: 01/1-5-129/21 od 31.03.2020. godine, te  Sporazuma o saradnji potpisanog između Fondacije Helvetas Moja budućnost i Općine Kakanj, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu, projekat 

“Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2021. godini, da  podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2021. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa – preduzeća – d.o.o., profesionalnih djelatnosti, te obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede i javnog prijevoza).

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

  • refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 395,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 197,50 KM/mjesec),
  • sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM. 

Za ostvarivanje predmetnih podsticaja kandidati su uz prijavu na Javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj;
  3. rješenje o registraciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
  4. obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
  5. biznis plan;
  6. Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca  od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 03.06.2021. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina i opreme  uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a  troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave dokaz o utrošku sredstava.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032/771 800 lokal 848.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin