Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje (ribarstvo, uzgoj prepelica i krznašica, proizvodnja gljiva, proizvodnja američke borovnice, aronije, ribizle i dr) u 2019.godini.

Podsticaj za specifične vrste poljoprivredne prozvodnje iznosi do 300,00 KM/korisniku (zavisno od obima proizvodnje, te površine pod zasadima američke borovnice, aronije, ribizle i dr.), a za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (samostalni poljoprivrednici) podsticaj se uvećava za 50%.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za animalnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK  od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2019.godini,
  • lista korištenja u stočarstvu za 2019.godinu s upisanim brojem i vrstom stoke, izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (samo za one koji se prijavljuju za oblasti ribarstva, uzgoja prepelica i krznašica),
  • kopija rješenja o registraciji djelatnosti (pravna lica), izdata od nadležne općinske službe,
  • kopija tekućeg/žiro računa.

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i kratki opis proizvodnje za koju se podnosi zahtjev, kao što je: vrsta proizvodnje, obim proizvodnje, način proizvodnje  i sl.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 27.9.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin