Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvedene-otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za II kvartal 2020. godine (organizirani otkup)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2 PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvedene-otkupljene količine
svježeg kravljeg mlijeka za II
kvartal 2020. godine (organizovani otkup)

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji predaju mlijeko jednom od registriranih otkupljivača da se prijave za općinski podsticaj za proizvodnju svježeg kravlje mlijeka za II kvartal 2020.godine.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva za II kvartal je 17.7.2020. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na br. telefona 032/771-828.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • Kopija važećeg mliječnog kartona (ne stariji od 12 mjeseci),
  • Kopija Rješenja o bavljenju poljoprivredom kao osnovnom djelatnosti,
  • Kopija Ugovora o otkupu mlijeka za tekuću godinu sa registrovanim otkupljivačem svježeg kravljeg mlijeka,
  • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdata u 2020. godini,
  • Dokaz o otvorenom bankovnom računu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin