Javni poziv za sufinansiranje nabavke stočne hrane za samostalne poljoprivredne proizvođače koji ne ostvaruju općinske podsticaje za proizvodnju za koju su registrovali djelatnost

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2 PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje nabavke stočne hrane za samostalne poljoprivredne proizvođače koji ne ostvaruju općinske podsticaje za proizvodnju za koju su registrovali djelatnost

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke stočne hrane za proizvodnju za koju su registrovali djelatnost (stočarstvo), a ne ostvaruju općinski podsticaj za istu.

Iznos podsticaja je do 500,00 KM po korisniku, u zavisnosti od broja prijavljenih.

Uvjeti koje moraju ispuniti samostalni poljoprivrednici za novčani podsticaj za nabavke stočne hrane su:

  • da su upisani u RPG i RK kao samostalni poljoprivrednici;
  • da su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost, a za koju ne ostvaruju općinske

  podsticaje (stočarstvo);

  • da imaju aktivnu poljoprivrednu proizvodnju za koju su registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu sjedišta (pravna lica) izdate u 2020.godini,
  • lista stoke – detaljni prikaz stočnog fonda iz RPG i RK za 2020.godinu,
  • kopija Rješenja o registraciji za navedenu djelatnost,
  • kopija Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta – fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (Služba za statistiku),
  • faktura o kupovini stočne hrane i prateći fiskalni račun na ime obrta podnosioca zahtjeva,
  • Dokaz o otvorenom i aktivnom bankovnom računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.10.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin