Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa  predškolskih  ustanova čiji osnivač nije Općina Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08)  i člana 28. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ br.1/18 ), Općinski načelnik objavljuje

 JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata/programa  predškolskih  ustanova

čiji osnivač nije Općina Kakanj

 Općina Kakanj raspisuje Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata  predškolskih  ustanova čiji osnivač nije Općina Kakanj  iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu.

Ukupan iznos sredstava za ovu namjenu je 15.000,00 KM i dodijelit će se za slijedeće namjene:

–  podršku programima/projektima  poboljšanja inkluzivnosti predškolskog obrazovanja

– sufinansiranje  interventnih i rehabilitacijskih programa

– podršku programima/projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta

Pravo prijave na javni poziv imaju registrirane predškolske odgojno – obrazovne ustanove čiji osnivač nije Općina Kakanj a koje svoju  djelatnost obavljaju na području općine Kakanj.

Zahtjev za sufinansiranje programa/projekta treba popuniti na odgovarajućem obrascu koji se preuzima sa web stranice Općine Kakanj.

Uz popunjeni i ovjereni obrazac Zahtjeva i Izjave podnosioca Zahtjeva dostaviti i obaveznu dokumentaciju navedenu na obrascu Zahtjeva.

 Zahtjevi uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija i koji nisu dostavljeni u propisanom roku, kao i zahtjevi korisnika koji u prethodnom periodu nisu pravdali namjenski utrošak dodijeljenih sredstava neće biti razmatrani.

Uz prijavu (obrazac se može preuzeti klikom ovdje) se prilaže slijedeća ovjerena i potpisana dokumentacija :

  • detaljan opis projekta/programa sa finansijskim planom
  • kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj)
  • rješenje o registraciji
  • kopiju ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa
  • izvještaj o realiziranim projektima/programima u posljednje 2 godine

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Općina Kakanj – Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj, Ulica branilaca bb, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za finansijsku podršku predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama čiji osnivač nije Općina Kakanj“.

Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objavljivanja, tj. od  11.10. do 18.10. 2018. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati.

Korisnici sredstava dužni su Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj i Službi za finansije dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin