Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kakanj uručena zahvalnica za vrijedan i predan angažman tokom Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2019”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo uručio je danas direktoru Javne ustanove Dom zdravlja Kakanj dr. Mirsadu Tursumu zahvalnicu za vrijedan i predan angažman službe za pružanje hitne medicinske pomoći tokom trajanja Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2019”.

Načelnik Šljivo je istakao činjenicu da su ekipe za pružanje hitne medicinske pomoći bile prisutne na svim sadržajima manifestacije, da su blagovremeno intervenirale, te da u tom smislu Dom zdravlja Kakanj zaslužuje posebne pohvale.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin