Jedna od prvih u BiH: Predstavljamo set ekonomskih mjera pomoći Općine Kakanj pravnim i fizičkim licima kojima je zabranjen rad u okviru aktuelne borbe protiv širenja koronavirusa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin