“… jer su naša mjerila drugačija i naša osjećanja dublja i toplija, jer se ne bojimo ni drugih, ni drugačijih, ni boljih, jer se sami sobom grijemo”: Kakanj u srcu!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin