JU Centar za socijalni rad Kakanj obezbjedio besplatno pružanje pravne pomoći građanima putem Centra ženskih prava iz Zenice

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo građane općine Kakanj da je JU Centar za socijalni rad Kakanj obezbjedio besplatno pružanje pravne pomoći građanima putem Centra ženskih prava iz Zenice.

Od 15. novembra 2021. godine u terminu od 13:00 do 15:00 sati u prostorijama Savjetovališta za brak i porodicu JU Centar za socijalni rad Kakanj, dva puta mjesečno bit će dostupna besplatna pravna pomoć za žene i djecu.

Inače, Centar ženskih prava je pravno- zagovaračka organizacija iz Zenice koja se dvadesetpet godina bavi unaprijeđenjem položaja žena i djece u svim društvenim odnosima.

U sklopu ove organizacije možete dobiti usluge besplatne pravne pomoći ali i psihološke podrške koja je prioritetna programska aktivnost Centra ženskih prava već dvadesetpet godina.

Direktnu pravnu pomoć žene u ostvarivanju njihovih prava, bilo da se radi o informisanju o pravima, ili zaštiti prava ukoliko je već došlo do njihovih kršenja, mogu potražiti iz oblasti:

• porodičnog prava

• radnog prava

• prava iz oblasti socijalne zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja

• nasljednog prava

• zaštite od diskriminacije i diskriminatornih praksi

• nasilja u porodici i partnerskim vezama.

Ukoliko trebate termin, isti je potrebno zakazati na broj telefona: 060 31 11 922.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin