Kakanj djeluje preventivno: Novih 425.000 KM za zaštitu od poplava

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U sjedištu Agencije za vodno područje rijeke Save održan je sastanak delegacije Općine Kakanj sa direktorom Sejadom Delićem. Sastanak je iniciran od strane općinskog načelnika Aldina Šljive. Tom prilikom dogovoreno je da će tokom 2019. godine u Kakanj stići 425.000 KM za razvijanje infrastrukture u pogledu zaštite od poplava.

Tokom razgovora načelnik je iskazao odlučnu opredijeljenost da se ubuduće spremno dočekaju potencijalni izazovi.

“Kakanj ne želi pričati o poplavama samo kada se one dogode, već raditi na tome da ih bude što manje i da efektivno utičemo na uzroke, a ne da svaki put saniramo i zbrajamo posljedice pukom statistikom”, ističe načelnik Šljivo.

Tako će se ove godine privesti kraju započeta izgradnja obaloutvrde na desnoj strani rijeke Bosne (od Ušća kod Mosta mladih do postojeće obaloutvrde) ukupne vrijednosti 425.000 KM. U narednom periodu planirano je uređenje lijeve obale nizvodno od Mosta mladih do Cementarskog mosta, te sanacija obje obale na potezu od Mosta mladih uzvodno ukupne dužine 2,5km. Također, u planu su radovi na adaptaciji desne obale rijeke Bosne od Cementarskog mosta kroz Karaulsko polje.

Dinamika radova zavisi od finansijske konstrukcije Agencije koja upravlja kompletnim slivom rijeke Bosne.

Mapirane su kritične tačke na kojima se do sada redovno izljevala rijeka Bosna, sa željom da privremeno reagujemo do konačne izgradnje obaloutvrde. Iskazana je dobra volja od strane Agencije.

Inicirano je produbljivanje korita rijeke Bosne sa ciljem sprječavanja izljevanja rijeke. U narednom periodu će se raspisati javni poziv prema zainteresovanim korisnicima materijala iz korita, kako bi u konačnici eliminisali ostrva koja se formiraju.

Nastavljamo vršiti pritisak na nadležne institucije viših nivoa da se aktivnije uključe na polju ispunjavanja obaveza iz svog djelokruga i odgovornosti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin