Kakanjska mreža javne rasvjete je ogromna, što znači da ima puno posla oko popravki i zamjene sijalica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina koje o svom trošku održavaju javnu rasvjetu i plaćaju račune za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu za cjelokupan teritorij općine. Godišnje taj račun iznosi više od 500.000 KM. U drugim općinama mještani plaćaju račune, a moraju i sami mijenjati sijalice i vršiti popravke tako da dešavaju i isključenja zbog neplaćanja ili kašnjenja u plaćaju utrošene električne energije.

Kakanjska mreža javne rasvjete je ogromna, što znači da ima puno posla oko popravki i zamjene sijalica. Svakodnevno se na tome radi.

Foto: Aktuelni radovi u Povezicama, Crkvenjaku, Obrama i Hrasnu

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin