Kamere na lokacijama divljih deponija pokazuju učinak: Stiže još kamera, napišite nam prijedloge lokacija na kojima bi, prema Vašem mišljenju, trebalo postaviti kamere sa ciljem sprečavanja nastanka i širenja divljih deponija

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin