Kantonalna stipendija: Preliminarna lista

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu, te nakon bodovanja aplikacija, sačinjena je preliminarna lista kandidata.

Svaki kandidat za stipendiju može saznati kako je bodovan klikom ovdje (uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs).

Svaki kandidat može i sam izvršiti bodovanje svoje aplikacije, te tako provjeriti tačnost bodovanja na osnovu kriterija koji se mogu vidjeti klikom ovdje

Na listu se može izjaviti prigovor u pisanoj formi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Odluku o konačnom broju studenata sa preliminarne liste kojima će biti dodijeljena kantonalna stipendija donijet će nakon razmataranja prigovora Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin