Kvalitet zraka u Kaknju: Proglašen prestanak “Epizode pripravnosti”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu zabilježenih pokazatelja opadanja koncentracija zagađujućih materija u zraku, te na osnovu prestanka stabilne vremenske situacije i temperaturne inverzije, načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donio je odluku o PRESTANKU važenja “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” i prestanku važenja mjera koje se poduzimaju tokom trajanja ove epizode.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin