Lista prvenstva po podnesenim zahtjevima za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljujemo Listu prvenstva po podnesenim zahtjevima za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica po objavljenom oglasu za 2019. godinu za općinu Kakanj.

Lista se može vidjeti uz pomoć šife koju su kandidati dobili prilikom predaje dokumentacije klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin