MZ Čatići, Podružnica Usijel: Izgrađena nova kaptaža za pitku vodu, Općina je dodijelila cijevi, a vrijedni mještani su realizirali radnu akciju ugradnje cijevi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin