Načelnik Aldin Šljivo podržao inicijative o osnivanju novih privatnih obdaništa u Kaknju

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ovih dana u žiži interesiranja javnosti su pitanja vezana za prijem djece u ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.

Nakon konkursa u obdaništu “Mladost” koje se finansira iz Budžeta Općine Kakanj, veliki broj djece nije mogao biti primljen zbog ograničenih kapaciteta, a u međuvremenu su popunjeni i kapaciteti obdaništa “Pčelica i med” koje je u privatnom vlasništvu.

U takvoj situaciji pojavile su se i poslovne ideje o pokretanju novih privatnih obdaništa.

U želji da pomogne pokretanje takvih privatnih inicijativa načelnik Šljivo je proteklih dana obavio razgovore s inicijatorima osnivanja novih privatnih obdaništa kako bi se upoznao s njihovim idejama, te kako bi čuo njihove stavove na koji način bi Općina Kakanj mogla pomoći takve inicijative.

Kroz razgovore načelnik je izrazio spremnost da Općina Kakanj kroz podsticajne programe iz oblasti poduzetništva bude snažna podrška inicijativi koja bi u konačnici omogućila da ogroman broj djece koja su na listama čekanja dobiju priliku da idu u vrtić i da prođu kroz programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin