Načelnik Mirnes Bajtarević naredio da se objave svi kontakti javnih preduzeća, javnih ustanova i svih službi koje imaju zadatak da služe građanima Kaknja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

“Poštovani građani Kaknja, insistirajte, pitajte, tražite odgovore, usluge koje vam pružaju javne službe, javna preduzeća i javne ustanove moraju biti na najvišem mogućem nivou. Vi kao poreski obveznici i kao korisnici koji usluge redovno plaćaju imate pravo na kvalitetnu i blagovremenu uslugu. Sve općinske službe, javna preduzeća i javne ustanove imaju obavezu maksimalno se otvoriti prema vama-građanima Kaknja u smislu dvosmjerne komunikacije, transparentnosti, dostupnosti i susretljivosti”, rekao je načelnik Bajtarević.

Objavljujemo kontakte javnih preduzeća, javnih ustanova i svih službi koje imaju zadatak da služe građanima:

Odvoz smeća, odgovorno lice u JP “Vodokom” Samir Karić – 061/045 255;

Vodovod i kanalizaciona mreža, dežurni broj 060/32 97 744;

Sve ostale informacije u JP “Vodokom”: 032/557 950.JP “Grijanje”, žalbe, prijave kvarova i slično, dispečer 032/554 485;

Sve ostale informacije u JP “Grijanje” 032/554 937.

Zimsko održavanje puteva, naručilac radova Zavod za planiranje i izgradnju (Općina Kakanj), koordinator Muris Neimarlija (061 326 888);

Dežurni telefon „Trgošpeda“ za zimsko održavanje 032/555-357.

Dežurni telefon preduzeća „Mega Travel“ za zimsko održavanje je 032/552-000.

Dežurni telefon preduzeća „Vodokom“ za zimsko održavanje je 062/906-794.

Centar za socijalni rad, 032/553 076.

Općina Kakanj, općinske službe, 032/771 800 i 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi).

Općinska inspekcija: 032/771 819.JU “Dom zdravlja” Kakanj 032/460-950.

JU Kulturno-sportski centar Kakanj 032/771 920.

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj “Mladost” Kakanj 032/552 120.

Policija 122.

Vatrogasci 123.

Hitna pomoć 124.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin