Načelnik Nermin Mandra posjetio kakanjske lovce

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U nedjelju 9. septembra 2018. godine načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je posjetio kakanjske lovce sa kojima je proveo nekoliko sati u lijepom druženju. Akcenat druženja tih nekoliko sati nije bio ulov, već uživanje u prirodi i razgovor o temama koje se odnose na oblast lova i zaštite čovjekove prirode.

Načelnik Mandra je pohvalio angažman kakanjskih lovaca na zaštiti prirode, te angažman na hranjenju divljači tokom zimskog perioda.

Udruženje lovaca “Srndać” iz Kaknja osnovano je 1953.godine i broji oko 560 članova.

Površina lovišta je 46.246 ha od čega je 45.102 ha lovno – produktivno, a 1.144 ha lovno neproduktivno.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin