Načelnik Općine Aldin Šljivo i direktor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj obišli aktuelne radove

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas su načelnik Općine Aldin Šljivo i direktor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj obišli radove koji su aktuelni na području naše općine.

U prvom redu to je probijanje nove trase puta Donji Kakanj – Kondžilo, čija je okvirna vrijednost u prvoj fazi radova 1,5 miliona KM. Radovi teku po planu i do sada je probijeno cca 900 metara od ukupno preko 2000 metara kolika bi sama dužina dionice puta trebala biti.
Podsjećamo da je za ovu fazu radova potpisan Sporazum o finansiranju radova od strane 4 subjekta. U skladu sa tim Sporazumom potpisnici su usaglasili sljedeći način finansiranja:
– TRGOŠPED 120.000KM + PDV
– TVORNICA CEMENTA 250.000KM + PDV
– RUDNIK MRKOG UGLJA KAKANJ – obavezuje se izgraditi saobraćajnicu preko prelivnog kanala na brani odgovarajuće širine za putnička i motorna vozila. Rudnik mrkog uglja Kakanj je dužan u roku od 2 godine od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izgraditi funkcionalnu asfaltiranu saobraćajnicu kroz eksploataciono polje PK “Vrtlište” na dionici od buduće brane na Ribnici do regionalne ceste R 445.
– OPĆINA KAKANJ cca 900.000KM, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacija, pribavljanje potrebnih saglasnosti, izrada i finansiranje potrebne projektno-tehničke dokumentacije i građevinske dokumentacije.

U završnoj fazi su i radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne u Kaknju, na potezu od Mosta mladih u pravcu Cementarskog mosta. Ukupna vrijednost radova iznosi 420.629,94 KM. Radi se o četvrtoj, posljednjoj fazi radova na uređenju pomenute dionice obale, tj. od ušća Zgošće do ranije završene dionice.

U proteklih nekoliko dana završeni su radovi i na asfaltiranju putne infrastrukture na više putnih pravaca na području naše općine. Radi se o radovima koji su ugovoreni u 2019.godini.
Realizovani su radovi u sljedećim MZ: Nažbilj, Ričica, Veliki Trnovci..aktuelni su radovi u MZ Zgošća, a uskoro kreću i radovi u drugim MZ za koje su potpisani ugovori u 2019.godini.

Javni pozivi za izvođenje radova na putnim pravcima koji su usvojeni u 2020.godini će uskoro biti raspisani od strane Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin