Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo uputio pismo: Šta se planira poduzeti u vezi ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo uputio je pismo Vladi F BiH, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije F BiH i Javnom preduzeću Elektroprivrede BiH pismo u kojem se traži informacija o mjerama i aktivnostima koje se planiraju poduzeti u vezi ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj.

“Poznato Vam je da je Kakanj jedan od najzagađenijih gradova u Bosni i Hercegovini, iako Općina Kakanj u skladu sa svojim nadležnostima i finansijskim mogućnostima poduzima brojne mjere i aktivnosti u cilju smanjenja aerozagađenja i poboljšanja životnih uslova građana.

      Zagađenje u Kaknju često je alarmantno i uveliko prelazi sve vrijednosti koje su zakonski dozvoljene. Glavni problem jeste emisija zagađujućih materija iz Termoelektrane Kakanj, koja je među deset najvećih evropskih emitera sumpor dioksida (SO2), jer ne posjeduje uređaje za odsumporavanje. Prekoračenja dozvoljenih granica koncentracija polutanata u zraku predstavljaju veliki rizik za zdravlje stanovništva, a broj oboljelih Kakanjaca od kardiovaskularnih, respiratornih i malignih oboljenja je u stalnom porastu.

       Zbog ozbiljnosti situacije apelujemo na nadležne institucije da poduzmu sve mjere u vezi rješavanja problema odsumporavanja u Termoelektrani Kakanj, kako bi se spriječile emisije otrovnih čestica i zaštitilo zdravlje stanovništva.

       Evropa je u procesu dekarbonizacije i energetske tranzicije i danas je potpuno nezamislivo da postoje termoelektrane koje ne posjeduju uređaje za odsumporavanje. Ugradnja navedenih uređaja važna je i za državu i za građane, jer će energetska zajednica zabraniti rad termoelektranama ako to ne urade do 2023. godine.

      Imajući u vidu navedeno, te brojne inicijative općinskih vijećnika, političkih stranaka, nevladinih organizacija i građana koje se odnose na ovu problematiku, molimo Vas da Općini Kakanj dostavite informaciju o mjerama i aktivnostima koje planirate poduzeti u vezi ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj”, napisao je načelnik Šljivo.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin