Najava 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će sa početkom u 9:00 sati 27.07.2022.godine (srijeda) održati svoju 20. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 

-usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01 – 31.12. 2022. godinu

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2022.godinu

3.Prijedlog zaključka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2023-2025. godina

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022.godinu  

5.Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe za 2022.godinu

6.Prijedlog odluke o nabavci nekretnina 

7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Fedžada Jašarspahića iz Kaknja

8.Prijedlog rješenja o razrješenju Jasmine Skeledžija, člana Komisije za ekologiju

9.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ekologiju

10.Prijedlog rješenja o razrješenju Damira Čobe, člana Komisije za mlade

11.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za mlade

12.Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2021. godinu

13.Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2021. godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća
 
Kolegij Općinskog vijeća je 19/07/2022.godine održao svoju 19.sjednicu na kojoj je osim utvrđivanja termina održavanja redovne sjednice i prijedloga dnevnog reda, razmatrao i sljedeće  predstavke:
 

a) Ponovljeni zahtjev Udruženja AARHUS Centar u BiH za odbacivanje inicijative za davanje saglasnosti za provođenje koncesija za izgradnju MHE Bilješevo

Kolegij je Zahtjev uputio općinskom načelniku i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša na izjašnjenje.

b) Zahtjev Seada Kobilice

Kolegij je Zahtjev uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Odsjeku za inspekcije  na izjašnjenje. 

Također, Kolegij je uputio i zahtjev općinskom načelniku da za 20.redovnu sjednicu pripremi informaciju o  poduzetim mjerama Općine Kakanj na lokalitetu Mehorića, općina Kakanj a povodom izvođenja radova privrednog društva Adriatic Metals – Easter Mining d.o.o.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin