Najava 23. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 22.11.2022. (utorak) održati svoju 23. redovnu sjednicu.

Na sjednici će razmatrati:

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1.Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

3.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2022.godine

4.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (Doboj)

5.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (Rudstroj)

6.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Tarifnika o visini naknade za korištenje javnih površina

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja nakande za troškove postupka izdavanja akata iz oblasti urbanizma i imovinskopravnih poslova

8.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU Centar za socijalni rad

9.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO JU Centar za socijalni rad

NAPOMENE O RADU KOLEGIJA 

Kolegij  Općinskog vijeća je 11.11.2022.godine održao 22. sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina redovne sjednice Vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a)Dostava Informacije po Zaključku Općinskog vijeća 01/1-20-271/22
Kolegij je Informaciju po Zaključku Općinskog vijeća 01/1-20-271/22 primio k znanju i dalje proslijedio NGG Park prirode Trstionica i Boriva.

b)Zahtjev MZ Podgora za promjenu naziva u MZ Sopotnica
Kolegij Općinskog vijeća Zahtjev prosljeđuje Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na očitovanje.

c)Zahtjev MZ Kakanj II za realizaciju projekta gradskog grijanja u ulici Patrotske lige
Kolegij Općinskog vijeća Zahtjev prosljeđuje JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj da u okviru svojih finansijskih i teničkih mogućnosti udovolje zahtjevu.

d)Inicijativa Udruženja taksista Zeleni val Kakanj za oslobađanje od plaćanja naknade za
korištenje javne površine
Kolegij je Inicijativu primio k znanju, obzirom da je Služba prijedlogom izmjene odluke koju će Vijeće razmatrati na sjednici već pokrenula proceduru po Inicijativi.

e)Inicijativa Agencije za javne nabavke Sarajevo za uspostavu centralnih nabavnih organa
Kolegij Općinskog vijeća Inicijativu prosljeđuje općinskom načelniku, Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Službi za finansije i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice i na dalje razmatranje i postupanje.

f) Najava obuke vijećnika o temi Jačanje uloge mjesnih zajednica u organizaciji SOGFBiH
Kolegij je tražio da se provjeri mogućnost odgađanja obuke za poslijepodnevne sate 21.11.2022.godine.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin