Najava 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 30.09.2019.godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati 34. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 

1.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.
2.Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Kakanj“
3.Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“
4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine
5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine
6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
7.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
9.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima
10.Prijedlog odluke o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj
11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“
12.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu
13.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište
14.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište
15.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica

Ovaj prijedlog dnevnog reda usaglasio je Kolegij Općinskog vijeća 19/09/2019 (četvrtak)  kad je i održao svoju 34. sjednicu. Pored utvrđivanja prijedloga dnevnog reda Kolegij je razmatrao i predstavke i prijedloge:

a)Odgovor Zavoda po Zaključku Kolegija br: 01/1-33-K-232/19 od 05/08/2019

b)Paket inicijativa „Centra za podršku biznisu“ Kakanj

-Inicijativa za izmjenu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019.godini

-Inicijativa za smanjenje cijena komunalne takse na istaknutu firmu i izmjenu tarifa u Odluci o općinskim taksama na istaknutu firmu

-Inicijativa za izmjenu cijena odvoza smeća na području općine Kakanj i zabranu odlaganja otpada iz drugih općina na teritorij općine Kakanj

-Inicijativa za pokretanje procedure za smanjenje cijena grijanja na području općine Kakanj

-Inicijativa za izmjenu Odluke o naknadama za vatrogastvo

-Inicijativa za postavljanje dodatne privredne i turističke signalizacije na području općine Kakanj

Kolegij je Odgovor Zavoda primio k znanju, a u vezi inicijativa iz „Centra za podršku biznisu“ Kakanj Kolegij je donio zaključak kojim se inicira sastanak općinskog načelnika, predsjedavajućeg Općinskog vijeća, predstavnika Centra i općinskih službi u čijoj su nadležnosti predmetne inicijative kako bi se razmotrile mogućnosti realizacije istih.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin