Najava 36. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

 

Općinsko vijeće će 28/11/2019.godine (četvrtak) održati svoju 36. redovnu sjednicu i razmatrat će slijedeće:

-usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća
komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative 

-vijećnička pitanja 
-vijećničke inicijative 

 

1.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2019.godine 

2.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12. 2020. godine 

3.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine 

4.Prijedlog programa utroška sredstava od nakande za građevinsko zemljište za 2019.godinu

5.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Informacija o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20/11/2019. godine održao 36. sjednicu na kojoj je osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, dostave materijala za komisije i stalna radna tijela vijeća i određivanja termina 36. sjednice Općinskog vijeća, razmatrao i slijedeće zahtjeve i predstavke:

a)Zahtjev MZ Kakanj I za rješavanje problema cestovne infrastrukture
Zahtjev MZ Kakanj I za rješavanje problema cestovne infrastrukture Kolegij Općinskog vijeća dostavio je Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

b)Odgovor na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva MZ Bukovlje i Kakanj II 
Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva MZ Bukovlje i Kakanj II Kolegij je primio k znanju.

c)Inicijativa Naše stranke za kupovinu prilagođenog ginekološkog stola za pregled žena sa invaliditetom
Inicijativu Naše stranke za kupovinu prilagođenog ginekološkog stola za pregled žena sa invaliditetom Kolegij Općinskog vijeća dostavlja općinskom načelniku i JU „Dom zdravlja“ Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

d)Inicijativa Naše stranke za izradu procedure ili radnog uputstva za upravljanje stranicama Općine Kakanj na internetu i društvenim mrežama
Inicijativu Naše stranke za izradu procedure ili radnog uputstva za upravljanje stranicama Općine Kakanj na internetu i društvenim mrežama Kolegij Općinskog vijeća dostavlja općinskom načelniku i Stručnoj službi za poslove općinskog načelnika na dalje razmatranje i postupanje.

e)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na inicijativu Naše stranke za igradnju trotoara u ulici ZPO
Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na inicijativu Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO Kolegij Općinskog vijeća je primio k znanju.

f)Dostava prijedloga za Program rada Skupštine ZDK za 2020.godinu
Kolegij Općinskog vijeća je akt Skupštine ZDK za dostavu prijedloga za Program rada Skupštine ZDK za 2020.godinu proslijedio vijećnicima na znanje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin