Najava 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 30/06/2020 godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održati svoju 41. redovnu sjednicu. 

Kolegij Općinskog vijeća je usaglasio dnevni red kako slijedi ispod, a materijale  možete preuzeti klikom na tačku: 

 1. Razmatranje izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“
 2. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina –stambeno- poslovnog objekta na izletištu Ponijeri, Općina Kakanj
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima
 4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj“
 6. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva
 7. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odobravanju privremenog korištenja prostora sale Vatrogasnog doma Doboj trećim licima
 8. Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju
 9. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
 10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu
 11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.04.2019-28.03.2020.godine
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 13. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2019.godinu
 14. Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2019.godinu
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za april 2020. godine
 16. Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
 17. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2019.godinu
 18. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2019.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019.godinu
 19. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu
 20. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu
 

Također, Kolegij je razmatrao predstavke i donio sljedeće zaključke:

a)    Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj  u vezi inicijative grupe nezadovoljnih građana iz MZ Dumanac za utrošak odobrenih sredstva

Kolegij Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da sa Zavodom za planiranje  i izgradnju razmotri mogućnost i opravdanost zahtjeva mještana Dumanca za izmjenom Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu. 

b)    Razmatranje mogućnosti održavanja tematske sjednice Općinskog vijeća na temu Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj do/i Sarajeva

Kolegij Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da sa nadležnom općinskom službom razmotri mogućnost pripreme materijala za tematsku sjednicu na temu Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva kao i da sa Službom civilne zaštite procijeni sigurnosne zahtjeve za organiziranje sjednice, imajući u vidu epidemiološke prilike.

 c)    Razmatranje ponovne urgencije za dostavljanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“ 

Općinsko vijeće će na 41. sjednici, zakazanoj za 30.06.2020.godine, kao prvu tačku dnevnog reda razmatrati Ponovnu urgenciju za dostavljanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“, broj 05-25-09572-3/18 od 04/06/20, s tim da se od Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline traži da u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća što prije dostavi sve raspoložive materijale vezane za ovu tematiku kako bi se na vrijeme dostavili vijećnicima.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin