Najava 42.redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će u maloj sali Doma kulture, sa početkom u 9:00 sati 28/07/2020 godine (utorak) održati 42. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

2.Informacija o dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2021-2023

3.Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030

4.Prijedlog odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030

5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

6.Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2019/20

7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u općini Kakanj“

8.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

9.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

10.Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ doo Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora te Izvještajem o finansijskoj reviziji JP „Vodokom“ doo Kakanj za 2019.godinu

11.Izvještaj o radu i Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

12.Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2020.godinu

13.Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama za 2019.godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća je 20/07/20 održao 43. sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda za 42. redovnu sjednicu i slanja materijala svojim komisijama, razmatrao i sljedeće predstvake:

a)Inicijativa Naše stranke za postavljanje dodatnih javnih česmi u gradskom području

b)Zahtjev stanara iz ulice Mehmeda Skopljaka 7 za priključenje na mrežu gradskog grijanja

c)Zahtjev IC Kakanj za finansijsku podršku

d)Odgovor Službe civilne zaštite na Zaključak Kolegija 01/1-42-K-164/20 od 22.06.2020.godine

e)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj u vezi zahtjeva MZ Dumanac 

Kolegij je predstavke pod a),d) i e) primio k znanju, predstavku b) proslijedio JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj, a c) općinskom načelniku na dalje postupanje i razmatranje. Također, Kolegij je svim vijećnicima, obrađivačima kao i predstavnicima medija uputio apel i napomenu da su na snazi preventivne epidemiološke mjere  Kriznog štaba te da, ukoliko neko od vijećnika ili obrađivača ili predstavnika medija ima simptome Covid19, ne dolazi na sjednicu. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 
 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin