Najava 43. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće će 16.09.2020.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održati 43. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: 

1.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

2.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2020 godine

3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2020 godine

     4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju  Ponijeri

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

6.    Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

7.    Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Povezice” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

       8. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv.”Ada” i zv. “Luka” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

9.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Kozice iz Kaknja

10.    Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin