Nastavak pozitivnih trendova: Općina Kakanj u Budžetu za 2020. godinu opredijelila 1.010.000,00 KM za podsticaje u privredi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Od ukupnog iznosa, u Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu u svrhu razvoja poduzetništva planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 591.000,00 KM, dok je za podsticaje u poljoprivredi namijenjeno 419.000,00 KM.

Također, očekuju se značajna sredstva sa viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija za realizaciju projekata u ovim oblastima.

Općina Kakanj realizuje brojne aktivnosti u vidu subvencija i olakšica koje su usmjerene na razvoj poduzetništva i poljoprivrede, nova zapošljavanja, podizanje poduzetničke svijesti i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, te brojne podsticajne mjere za pokretanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede.

Sredstva dodijeljena za razvoj poduzetništva u 2019. godini koristilo je preko 100 subjekata, a namjena istih odnosi se na podsticaj za pokretanje biznisa, refundaciju troškova osnivanja, nabavku mašina, refundiranje kamate za podignute kredite, nabavku opreme za izvođenje praktične nastave u Srednjoj mješovitoj školi Kakanj, te ostale vidove podsticaja za ciljane kategorije stanovništva (invalidna lica, žene, učenici srednjih škola i dr.).

U oblasti poljoprivrede Općina Kakanj izdvaja sredstva za podsticaje za animalnu i biljnu proizvodnju, registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti, sufinansira nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, podstiče proizvođače, prerađivače i otkupljivače tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda, zatim podstiče teoretske i praktične edukacije, manifestacije, sajmove, studijske posjete i dr. U 2019. godini podsticaje je ostvarilo 959 proizvođača. U registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata do sada je upisano 1815 poljoprivrednika.

Investitorima za izgradnju proizvodnih objekata omogućava se podsticaj u visini novčanih sredstava uplaćenih za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u zavisnosti od površine objekta, te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za parcelu na kojoj se gradi objekat u trajanju od 5 godina od dana pribavljanja odobrenja.
Osim navedenog, olakšice se odnose na oslobađanje plaćanja takse na istaknutu firmu u prvoj godini osnivanja za sve registrovane subjekte, te 50% oslobađanja u drugoj godini za proizvodne djelatnosti u skladu da Odlukom o općinskim taksama na istaknutu firmu.

Pored toga, u skladu sa navedenom Odlukom od plaćanja taksi oslobođene su niskoakumulativne djelatnosti, samostalni poljoprivrednici u osnovnom zanimanju, deficitarna zanimanja, te tradicionalni i stari obrti za koje se porez na dohodak plaća paušalno.

Sa 31.12.2019. godine, u registar Općine Kakanj evidentirano je ukupno 1.119 poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih lica, poslovnica, prodajnih mjesta i podružnica), među kojima su najbrojnije trgovačka i obrtnička djelatnost.

Također, Općina Kakanj finansira rad Udruženja “Razvojni centar općine Kakanj” i Saveza poljoprivrednih udruženja “KAP” Kakanj, koji su podrška razvoju poduzetništva i poljoprivrede na području općine Kakanj.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin