Nova sredstva za Kakanj – potpisan Ugovor o uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu od Mosta mladih do Cementarskog mosta u vrijednosti od 234.000KM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinski načelnik Aldin Šljivo potpisao je Ugovor sa direktorom Agencije za sliv rijeke Save Delić Sejadom u prostorijama Agencije, a prema kojem bi za par dana trebali krenuti novi radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju.

Radi se o uređenju obale u dužini od cca 90 metara na potezu od Mosta mladih do Cementarskog mosta, te sanaciji kosina u dužini od cca 100 metara.

Vrijednost Ugovora je 234.000KM sa PDV-om.Podsjećamo da su u toku 2020.godine izvedeni i radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne u Kaknju, na potezu od Mosta Mladih u pravcu Cementarskog mosta u ukupnoj vrijednosti od 420.629,94 KM.

Povodom potpisivanja Ugovora načelnik Šljivo je izjavio:

“Ovo su sredstva koja ne povećavaju direktno budžet Općine Kakanj, ali se tim sredstvima realiziraju projekti na području naše Općine, te na taj način se ulaže u razvoj grada i kroz druge izvore finansiranja. Koristimo svaku priliku da se izborimo za nove prihode. U tome nam pomažu Kakanjci na višim nivoima vlasti koji pokazuju zajedničku borbu za razvoj ove lokalne zajednicu.Danas je postignut i dogovor sa direktorom Agencije da se do kraja godine pokušaju obezbijediti dodana sredstva u vrijednosti od cca 100.000KM iz drugih izvora Agencije, a za uređenje ušća rijeke Zgošće za što postoji projekat i što nam trenutno predstavlja veliki problem pri većim količinama kiša. Dosta je kritičnih tačaka na rijekama prve kategorije koje nam prijete izlijevanjem rijeke Bosne iz svog korita i samo istrajnom i uporno borbom možemo postići da naše stanovništvo bude zaštićeno od poplava”.


Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin