Nova sredstva za Kakanj – na osnovu javnog poziva odobren grant viših nivoa vlasti za sanaciju gradske deponije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je u sjedištu Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH u Sarajevu potpisan ugovor između resornog Ministarstva i Općine Kakanj za realizaciju projekta „Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Kakanj, izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu – Faza izgradnje garaže i radionice“ ukupne vrijednosti 26.700 KM.

Radi se o projektu kojim je Općina Kakanj, u saradnji sa Razvojnim centrom općine Kakanj i Javnim preduzećem „Vodokom“ d.o.o. Kakanj, aplicirala na Javni poziv Ministarstva za odabir korisnika sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša“ za 2019. godinu, a u okviru Programa 2. „Sufinansiranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda“.

Nakon što je nadležna komisija pri Ministarstvu izvršila bodovanje i izbor prijavljenih aplikacija, objavljena je konačna lista, čime je potvrđeno nastojanje Općine Kakanj da korištenjem dodatnih izvora finansiranja putem bespovratnih sredstava viših nivoa vlasti obezbijedi novčana sredstva za realizaciju kapitalnih investicija u poboljšanje svoje komunalne i svake druge infrastrukture, te uopšte ambijenta življenja u našoj lokalnoj zajednici.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin