Obavijest: Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo privremeno obustavio linijski prevoz na području Kaknja, Općina odmah pokrenula aktivnosti na pronalaženju rješenja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo stanovništvo na području općine Kakanj da je  Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo obavijestio Općinu Kakanj da privremeno obustavlja  linijski prevoz na području općine Kakanj na autobusnim linijama  koje je održavao od posljednjeg usvojenog registra redova vožnje.

Naime, Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo je svojim aktom broj: 1/8875/19 od 26.12.2019. godine, a koji je nadležna Služba zaprimila 31.12.2019. godine obavijestio Općinu Kakanj da  će obustaviti održavanje općinskih autobusnih  linija. Obustava održavanja linija počinje od 1.1.2020. godine.

Po saznanju gore navedenog Općina Kakanj, odnosno nadležna Služba, je istog dana sačinila Rješenje o pokretanju postupka odobravanja i registracije 16 redova vožnje na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj, a koje je održavao Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo, PJ Kakanj od posljednjeg usvojenog registra redova vožnje.

Također je  formirana i komisija  koja će pokrenuti i provesti ovaj postupak, a shodno Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15). Za ponedeljak 6.1.2020 godine  zakazan je  sastanak  komisije na kojem  će  se  takođe  razmotriti i  mogućnost privremenih rješenja do završetka postupka.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin