Obavijest o provođenju kontinuirane ankete o radnoj snazi na području općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Federalni zavod za statistiku obavještava stanovištvo općine Kakanj o provođenju kontrinuirane ankete o radnoj snazi u 2022. godini koja će se provoditi u toku cijele godine.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Kakanj.

Molimo građane za podršku i razumijevanje u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerijivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin