Obavijest za građane koji imaju namjeru graditi objekte ili koji su iste sagradili poslije 1974. godine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo građane koji imaju namjeru graditi, ili su sagradili objekte na zemljištu u privatnom vlasništvu da je Zakonom o prostornom uređenju i građenju Ze-do kantona zabranjeno izvođenje bilo kakvih građevinskih radova bez odobrenja za građenje izdato od nadležnog organa uprave. (nova gradnja, dogradnja, nadogradnja, doziđivanje, nadziđivanje, rekonstrukcija i sl.).

Dakle, nije dovoljan samo projekat i ili saglasnost komšije, niti je bitno što je neko lice vlasnik zemljišta, prije izgradnje obavezni ste ishodovati odobrenje za građenje od nadležnog organa uprave.

Navedenim Zakonom predviđeni su izuzeci kada građani mogu izgraditi neke objekte bez bilo kakvog odobrenja, a to su: radovi na održavanju postojeće građevine-bez izmjene vanjskih gabarita objekta i koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja, građenje individualne ili porodične grobnice na zemljištu koje je prostorno-planskom dokumentacijom predviđeno za tu namjenu, odnosno na groblju/mezarju u upotrebi i u skladu s propisanim lokalnim standardima, uređenje okućnice porodičnog stambenog objekta (ne poslovnog) za koji je već izdato odobrenje za građenje, što podrazumijeva građenje: ograda prema komšijama i ili državnom zemljištu i potpornih zidova visine do 1,0 m od nivoa tla, staza ili platoa, vrtnog bazena ili ribnjaka površine do 20 m2, vrtnog ognjišta površine do 1,5 m2 i visine do 3 m, postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj proizvodnji, postavljanje solarnih panela čija površina ne prelazi površinu krova.

U građenju građevina i izvođenju navedenih radova investitor i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje, te odgovaraju za svu štetu koja se eventualno nanese trećim licima.

Ovim putem upozoravamo da se za sve radove koji nisu svrstani u naprijed navedene svi učesnici u građenju (vlasnik i ili posjednik zemljišta, investitor, izvođač radova i dr.) najstrožije kažnjavaju krivično i prekršajno, a nakon okončane pravne procedure slijedi prinudno uklanjanje objekta o trošku investitora. Navedeno se odnosi na sve objekte koji su sagrađeni poslije 1974. godine.

Pozivamo sva lica koja imaju namjeru graditi objekte ili izvoditi radove na objektu da prije građenja i ili izvođenja radova pribave potrebna odobrenja od nadležnog općinskog organa uprave, pa tek nakon toga da pristupe građenju i ili izvođenju radova, a lica koja imaju sagrađene objekte poslije 1974. godine, bez odobrenja nadležnog organa uprave da pribave naknadno odobrenje ili pristupe legalizaciji svojih objekata, kako ne bi snosili rizik novčanog kažnjavanja, krivičnog gonjenja i prinudnog uklanjanja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin