Obavijest za korisnike prava na dječiji dodatak

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Javna ustanova JU Centar za socijalni rad Kakanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku redovna godišnja revizija korisnika prava.

Korisnici prava na dječiji dodatak pozivaju se da u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja dostave Centru za socijalni rad Kakanj slijedeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje o redovnom školovanju srednjoškolaca i studenata za školsku/studentsku 2020/2021 godinu;
  • Uvjerenje Biro-a za zapošljavanje (priložiti originalna uvjerenja ili ovjerene fotokopije za sve punoljetne članove domaćinstva, pribavlja se kod Biro-a za zapošljavanje Kakanj);
  • Uvjerenje o osiguranju za osobu koja nije na evidenciji Biro-a za zapošljavanje (Zavod za zdravstveno osiguranje-orginal);
  • Platna lista o posljednjoj isplaćenoj plaći (pribavlja se kod nadležnog poslodavca);
  • Ček od posljednje isplaćene penzije (priložiti kopiju);
  • Prijava prebivališta-boravišta (MUP Zeničko-dobojskog kantona).

Korisnicima koji  u navedenom roku ne dostave traženu dokumentaciju, obustavit’ će se dalja isplata dječijeg dodatka.

direktor Fakir Ajdinović

                                        

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin