Obavještenja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Odluka o poništenju postupka javne nabavke 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora – R&S d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – uklanjanje bespravno postavljenih predmeta

Obavještenje o dodjeli ugovora – rekonstrukcija štete

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – zgrada Operativnog centra CZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Eko park Tršće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija ceste  Čizmići – Kalfići

Obavještenje o dodjeli ugovora – goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vatrogasna oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija krova

Odluka o poništenju postupka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – goriva i maziva

Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka, transport i isporuka cijevi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TD NOVA TRGOVINA

Odluka o dodjeli ugovora – sanacija šteta

Obavještenje o dodjeli ugovora – AE sigurnost

Obavještenje o dodjeli ugovora – Osiguranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenika, imovine, i motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AE sigurnost

Obavještenje o nabavci 

Obavještenja o nabavci 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke

Obavještenje o dodjeli ugovora – vatrogasna oprema

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin