Obavještenja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještenje o dodjeli ugovora – Led rasvjeta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sufinansiranje uređenja sportskog igrališta, Ponijeri

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LED rasvjeta 

Obavještenje o dodjeli ugovora – fiksna stanica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -TESLALUKS d.o.o. Sarajevo i ELCOM d.o.o.

Obavještenje o dodjeli ugovora – IMTEC d.o.o. Sarajevo i Denial'S d.o.o. Tešanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – UO Delta – Therm Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – DESIGN & QC Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – AGRO-VRT d.o.o. Kakanj

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -AGRO-VRT d.o.o.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – FIRE TRADE d.o.o. Srebrenik

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DESIGN&QC d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UO Delta – Therm Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nexen d.o.o. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NRG d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli Ugovora – AGRO-VRT d.o.o. Kakanj

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma trećerangiranom ponuđaču u otvorenom postupku javne nabavke – Fizička zaštita objekta i dojavnooperativni centar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Zbrinjavanje azbestnog otpada

Obavještenje o dodjeli Ugovora – RMK  ENGINEERING d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čišćenje obala rijeke Bosne, Agro vrt d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SEC ONE d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga uklanjanja bespravno postavljenih predmeta

Obavještenje o dodjeli Ugovora – Računari i računarska oprema

Obavještenje o dodjeli ugovora – Inter-com d.o.o. Zenica i R&S d.o.o. Sarajevo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Trgošped d.o.o Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Uredski namještaj i potrepštine

Obavještenje o dodjeli ugovora – Teve varnost elektronika d.o.o. Visoko, Trgošped d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – RMK ENGINEERING d.o.o. Sarajevo

Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AERO-EXCLUSIVE d.o.o.

Obavještenje o dodjeli ugovora – INVEST GROUP BH d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.o. Zenica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – RMK ENGINEERING d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – INVEST GROUP BH d.o.o. Sarajevo i ZEDIS d.o.o. Zenica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Eunoia d.o.o. Kiseljak

Obavještenje o dodjeli ugovora – Financ d.o.o. Mostar

Obavještenje o dodjeli ugovora – MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – AGRO – VRT d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – BABEL d.o.o. Sarajevo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Izgradnja LED rasvjete u naseljenim mjestima

Obavještenje o dodjeli ugovora – SEMAGRI d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – FINANC d.o.o. Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AGRO-VRT d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SEMAGRI d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BABEL d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – NRG d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – grupa ponuđača: NRG d.o.o. sarajevo i E3 d.o.o. Sarajevo 

Obavještenje o dodjeli ugovora – SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – Imtec d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma  – Trgošped d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – DELTA PETROL d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – Autokuća UNO d.o.o. Tešanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – Semagri d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – SIM-KOMERC d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sword Security d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Semagri d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Delta petrol d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Imtec d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – IBRA d.o.o. Travnik

Obavještenje o dodjeli ugovora – JP Vodokom d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SIM – KOMERC d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Autokuća UNO d.o.o. Tešanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – IBRA d.o.o. Travnik

Obavještenje o dodjeli ugovora FIRE TRADE d.o.o. Srebrenik i DANIALS d.o.o. Tešanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – Trgošped d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – Financ d.o.o. Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DENIALS d.o.o. Tešanj i FIRE TRADE d.o.o. Srebrenik

Odluka o dodjeli Ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja – Izvođenje radova na rijeci Bosni radi sprječavanja posljedica od poplava

Obavještenje o dodjeli ugovora – rekonstrukcija korita i obala

Obavještenje o dodjeli ugovora – energetska efikasnost , Vukanovići

Obavještenje o dodjeli ugovora – mobilna stanica

Odluka o dodjeli Ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja – Povećanje energetske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići – dodatni nepredviđeni radovi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NRG d.o.o. Sarajevo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Povećanje energetske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići – dodatni nepredviđeni radovi

Obavještenje o dodjeli ugovora – OVNAK d.o.o. Vitez

Obavještenje o dodjeli ugovora – NRG d.o.o. Sarajevo i EUNOIA d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Trgošped d.o.o. Kakanj

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Obavještenje o dodjeli ugovora – Babel d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NRG d.o.o. Sarajevo i EUNOIA d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ovnak d.o.o. Vitez

Obavještenje o dodjeli ugovora – JP Vodokom d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – FIRE TRADE d.o.o. Srebrenik

Obavještenje o dodjeli ugovora – Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – JP Vodokom d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – FIRE TRADE d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o dodjeli ugovora – HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – EUNOIA d.o.o. Sarajevo i NRG d.o.o. Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TD NOVA TRGOVINA – S  d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JP Vodokom d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – Mladost

Obavještenje o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Obavještenje o dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o dodjeli ugovora 

Obavještenje o dodjeli ugovora 

Obavještenje o dodjeli ugovora – Trgošped d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OBRT META-B d.o.o. Zavidovići

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – goriva i maziva

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Održavanje i uređenje izletišta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine

Obavještenje o nabavci – „Održavanje i uređenje izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine“

Obavještenje o nabavci – Eko park Tršće – završna faza

Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača – i dodjeli okvirnog sporazuma u otvorenom postupku javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u otvorenom postupku javne nabavke

Obavještenje o dodjeli ugovora – Opremanje izolacionog centra za ublažavanje posljedica pandemije COVID19

Obavještenje o dodjeli ugovora – Formiranje robnih rezervi na ublažavanju posljedica pandemije COVID19

Odluka o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci – “Opremanje izolacionog centra za ublažavanje posljedica COVID 19”

Obavještenje o nabavci – Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području Općine Kakanj 792-1-3-15-3-9/20

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Odluka o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja – Formiranje robnih rezervi na ublažavanju posljedica pandemije Corona virusa (COVID19)

Odluka o dodjeli ugovora

Izmjene plana javnih nabavki

Obavještenje o dodjeli ugovora 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje radnika, imovine, i motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – fizička zaštita i pružanje usluge dojavnooperativnog centra za potrebe Općine Kakanj

Odluka o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Obavještenje o dodjeli ugovora – Sigma SK d.o.o. Zenica

Odluka o dodjeli ugovora – SIGMA-SK d.o.o. Zenica

Obavještenje o dodjeli ugovora – EKO -M d.o.o. Kakanj

Obavještenje o dodjeli ugovora – Tabakplast d.o.o. Tomislavgrad

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EKO -M d.o.o. Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tabakplast d.o.o. Tomislavgrad

Obavještenje o dodjeli ugovora

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na zgradi CZ

Obavještenje o dodjeli ugovora – R&S d.o.o. Sarajevo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora – R&S d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o dodjeli ugovora – uklanjanje bespravno postavljenih predmeta

Obavještenje o dodjeli ugovora – rekonstrukcija štete

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – zgrada Operativnog centra CZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Eko park Tršće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija ceste  Čizmići – Kalfići

Obavještenje o dodjeli ugovora – goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vatrogasna oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija krova

Odluka o poništenju postupka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – goriva i maziva

Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka, transport i isporuka cijevi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TD NOVA TRGOVINA

Odluka o dodjeli ugovora – sanacija šteta

Obavještenje o dodjeli ugovora – AE sigurnost

Obavještenje o dodjeli ugovora – Osiguranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenika, imovine, i motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AE sigurnost

Obavještenje o nabavci 

Obavještenja o nabavci 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke

Obavještenje o dodjeli ugovora – vatrogasna oprema

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin